பல் உலர் வெப்ப ஸ்டெர்லைசர்

A dental dry heat sterilizer is the traditional method used in dental offices to ensure complete bacteria removal from the instruments.


    1

அனைத்து காட்டும் 4 முடிவுகள்